Türev Osgb İş Güvenliği ve İş Sağlığı Hizmetleri.İş Sağlığı Hizmetleri.|Periyodik Kontrol Hizmetleri|İş Yeri Hekimliği Hizmetleri|Sağlık Personeli Hizmetleri|Mobil Sağlık Hizmetleri|Risk Analizi|Yangın Eğitimi|Mesleki Eğitimler

Türev Ortak Sağlık Güvenlik Birimi her biri konusunda tecrübeli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan sertifikalı İş Yeri Hekimleriyle, Çalışanların daha sağlıklı bir iş ortamında çalışmalarına katkıda bulunulması için, İşyeri hekimlerimiz, iş yerinizde güvenilir hizmet vermektedirler.

İş Güvenliği

Çalışanların iş güvenliği, uzmanı tarafından rehberlik,danışmanlık,risk,değerlendirme,çalışma ortamı gözetimi,eğitim ve bilgilendirilmesini kapsar.6331 yeni iş sağlığı ve iş güvenliği yasasına göre işveren, çalışanları arasından iş güvenliği uzman personelini bulundurmak zorundadır.

İş Sağlığı

Çalışanların iş yeri hekimi tarafından rehberlik, danışmanlık, sağlık gözetimi ve sağlık ile ilgili eğitimlerini kapsar.6331 yeni iş sağlığı ve iş güvenliği yasasına göre işveren, çalışanları arasında iş yeri hekimi ve diğer sağlık personelini bulundurmak zorundadır.

İlk Yardım Eğitimi

İlk yardım yönetmeliği madde 16’da; tüm kurum ve kuruluşlarda iş koluna göre istihdam edilen personelin %5’inin; ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde istihdam edilen personelin ise %10’unun sağlık bakanlığı onaylı ilkyardım eğitimi almış olması gerektiği belirtilmektedir.

Türev Osgb bünyesinde görevlendirilen her iş güvenliği uzmanımız, “İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı” kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.

Çalışanların iş yeri hekimi tarafından rehberlik, danışmanlık, sağlık gözetimi ve sağlık ile ilgili eğitimlerini kapsar.Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi için bizi arayın

Yangın söndürme eğitimi, her şirketin yangın önleme tedbirlerinin alınmasından sorumlu çalışanları için geliştirilmiştir.İşçilerinizin güvenliği için yangın eğitimi almak firmalar için zorunlu hale getirilmiştir

Zorunlu Risk Analizini Yaptırdınız mı?
6331 sayılı Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu’na göre 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren tüm işyerlerinde “ risk değerlendirme/ risk analizi ” yaptırılması zorunlu kılınmıştır.

Parlayıcı, Patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği işlendiği veya depolandığı binalar, yıldırıma karşı yürürlükteki mevzuatın öngördüğü sistemlerle donatılacaktır. Paratonerler ve yıldırıma karşı alınan koruyucu tertibat yılda en az bir defa kontrol ettirilecektir.

Acil bir durum karşısında profesyonel ekipler gelene kadar, amaçsız çözümlerden, yanlış müdahalelerden kaçınarak hasta/yaralıya çabuk, etkili ve en uygun müdahalede bulunmak için gerekli bilgiyi sağlıyoruz

İş Güvenliği Hayat Kurtarır!

Hangi Firmalar İş Güvenliği Hizmeti Almak Zorundadırlar?

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanuna göre, çalışan sayısı 50 ve üstünde olan firmalar ile 1 Ocak 2014 itibariyle çalışan sayısı 1 den fazla olan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta yer alan firmalar kanunda belirtilen aylık saat kapsamında iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadırlar.

Hangi Firmalar İş Yeri Hekimi Almak Zorundadırlar?

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanuna göre, çalışan sayısı 50 ve üstünde olan firmalar ile 1 Ocak 2014 itibariyle çalışan sayısı 1 den fazla olan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta yer alan firmalar kanunda belirtilen aylık saat kapsamında İşyeri Hekimi bulundurmak zorundadırlar.

Osgb Nedir?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) 27 Kasım 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtildiği üzere iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri veren, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuruluşlardır. Yönetmelikte belirlenen iş sağlığı hizmetlerinin kapsamında şirketlere iş yeri hekimi ve sağlık personeli tahsis etmek, iş güvenliği hizmetlerinin kapsamında ise iş güvenliği uzmanı tahsis eder. OSGB’ler Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar oldukları için şirketlere insan kaynağı sağlayan birer danışmanlık firması değil, yasalar ve yönetmeliklerce belirlenmiş ceza-i sorumlulukları olan firmalardır.

Hangi Firmalar Risk Analizi Yaptırmak Zorundadırlar?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda tehlike sınıfı ayrımı yapmaksızın tüm işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğine yönelik risk değerlendirmesi/risk analizi yapma zorunluluğu getirilmiştir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 10: İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

Blog & Yazılarımız

Teklif Alın!